Regulamin

Udostępnij ofertę:
1.Serwis internetowy z systemem rabatowym Rabatem.pl jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich oraz podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców).

2.Korzystanie z serwisu Rabatem.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. Celem serwisu internetowego z systemem rabatowym Rabatem.pl jest umożliwienie przeglądania REKLAM, w różnych konfiguracjach.
Reklamy mogą być umieszczane w różnych formach. Jedną z form reklamy jest opcja POBIERZ KOD, co może uprawniać do korzystania z   kodów rabatowych lub  kuponów rabatowych podmiotów, które postanowiły je zamieścić na tym serwisie. Kod zostanie przesłany na podany adres mailowy. Aby zrealizować kupon należy go pobrać z mail’a, wydrukować i okazać przy zakupie. W zależności od ustaleń z klientem, może się okazać, że Każdy  KOD RABATOWY można wykorzystać tylko jeden raz lub np.  Kuponów nie można łączyć. Może się też zdarzyć, że  Kupony nie łączą się z innymi promocjami. Dlatego niezwykle ważne jest, aby Użytkownik  DOKŁADNIE ZAPOZNAŁ się z treścią publikowanej oferty.
Na stronie rabatem.pl, można również znaleźć informację o  Kodach Rabatowych do sklepów internetowych, jako rozszerzenie informacji o promocjach, wyprzedażach które się odbywają.

4. Podmioty, które chcą zamieścić   kupon rabatowy na Rabatem.pl, muszą uwzględnić zasady uczciwej konkurencji, nie stosować pozornych   Kuponów rabatowych oraz   kupon rabatowy musi być bardziej atrakcyjny cenowo od innych. W czasie publikacji kuponu rabatowego w serwisie www.rabatem.pl podmiot oferujący  kupon rabatowy powinien się powstrzymać się od oferowania takiej samej promocji lub wyższej na usługę lub towar objęty  kuponem rabatowym zarówno we własnym zakresie (w tym na innych stronach www) jak i poprzez inne portale i kanały sprzedażowe. W przypadku umieszczenia takiej promocji, o której mowa powyżej, Rabatem.pl przysługiwać będzie prawo do natychmiastowego usunięcia oferty ze swojego serwisu.

5. Serwis nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez jego użytkowników, a  jego rola ogranicza się jedynie do umożliwienia nawiązania kontaktu między kontrahentami. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść ogłoszenia, zawartość linków podanych w treści ogłoszenia, szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji. Portal posiada system zbierania informacji o ofertach sklepów internetowych, oznacza to że wszystkie ogłoszenia, oferty mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

6. Każdy Użytkownik korzysta z serwisu na własną odpowiedzialność.

7. Właścicielem i wydawcą grupy Rabatem.pl jest:
Daj Znać Marketing Promocja Internet, Nowy Sącz 33-300, ul. Lwowska 25/2

8. Odpowiedzialnym za administrację i realizację serwisu na terenie miasta

9. Przeglądanie, korzystanie z kuponów rabatowych zamieszczonych w serwisie internetowym z systemem rabatowych Rabatem.pl nie wymaga rejestracji.

10. Dodawanie  kodów rabatowych lub  kuponów rabatowych do serwisu internetowego z systemem rabatowym Rabatem.pl, jest możliwe po kontakcie i ustaleniu szczegółów z administratorem. Prowadzisz firmę, chcesz zamieścić innowacyjną formę reklamy, zadzwoń, namiary znajdziesz w prawym górnym rogu lub pod adresem mailowym kontakt@rabatem.pl.

11. Do rejestracji na stronę konieczne jest podanie niezbędnych danych teleadresowych (np. wybór loginu, oraz podanie adresu email).
 
12. Firmy współpracujące z portalem Rabatem.pl, decydując się na współpracę, czyli wystawianie ofert na stronie Rabatem.pl, muszą pamiętać, że przekazując treści i zdjęcia, które mają być umieszczone w kuponie rabatowym, muszą posiadać prawa autorskie do tych materiałów.

13. Podane na etapie rejestracji informacje nie są publikowane w serwisie.

14. Zarejestrowany użytkownik serwisu Rabatem.pl posiada podgląd do ofert ulubionych, posiada historię pobranych kodów.

15. Serwis Rabatem.pl nie odpowiada m.in. za:
- brak proponowanych usług czy towarów
- treści zamieszczonych kuponów rabatowych
- poziom zaproponowanych w nich cen
- skutki i następstwa wykorzystania lub skorzystania z kuponów rabatowych zamieszonych w serwisie.

16. Warunki zamieszczania kuponów rabatowych są określane indywidualnie dla każdego ogłoszenia i należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną za dany region, w zakładce kontakt. 

17. Zanim kupon zostanie umieszczony w serwisie przejdzie weryfikację, celem sprawdzenia wiarygodności proponowanej usługi czy towaru. Jeżeli proponowana usługa lub towar okaże się niewiarygodne lub np. droższa niż ceny rynkowe, administrator może odmówić zamieszczenia takiego kuponu rabatowego.

18. We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

19. Serwis Rabatem.pl ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Podmiot zarejestrowany powinien systematycznie sprawdzać czy regulamin nie uległ zmianie. Data ostatniej aktualizacji regulaminu jest wyświetlana podczas dodawania ogłoszenia.

20. Serwis Rabatem.pl zastrzega sobie możliwość rozsyłania komunikatów technicznych związanych z jego działaniem na adresy e-mail, które zostały podane do newslettera, a także podane przy pobraniu kuponu. Serwis może wysyłać do swoich użytkowników komercyjne e-maile. Może również wysyłać newsletter z najciekawszymi ofertami zamieszczonymi na Rabatem.pl

21. Serwis Rabatem.pl zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych kuponów rabatowych w innych mediach (np. prasa, radio)
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH dla UŻYTKOWNIKÓW/ KLIENTÓW/ PARTNERÓW PORTALU RABATEM.PL

W związku z obowiązkiem wprowadzenia i stosowania się do zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO oraz zgodnie Polityką Ochrony Danych Osobowych obowiązującą informujemy:

 

I. Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jest DAJ ZNAĆ MARKETING PROMOCJA INTERNET, Nowy Sącz 33-300, ul. Lwowska 25/2, NIP 734-293-93-04

II. Cele i podstawy przetwarzania

1. Twoje dane osobowe podczas korzystania z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:

a). w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Tobie treści gromadzonych w Serwisie, informacji o usługach świadczonych przez Administratora i reklamodawców (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b). w celach marketingowych Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na dostarczeniu zamówionej komunikacji marketingowej, w tym w formie newsletterów, tj. wiadomości e-mail, zawierających informacje o aktualnych ofertach, promocjach czy konkursach. 

c) w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz Twojej aktywności;d). w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw.Twoja aktywność w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami. Zgromadzone dane nie są przekazywane w celach marketingowych firmom powiązanym, partnerom  czy innym podmiotom gospodarczym.

III. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres jednego roku.

IV. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza EOG. 

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych. Pozostałymi odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

V. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
VI. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne jeśli korzystasz z naszej strony.

VII.  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W procesie archiwizacji niniejszego wniosku nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany. Twoje dane osobowe nie są przez nas profilowane.