Regulamin

Udostępnij ofertę:
1.Serwis internetowy z systemem rabatowym Rabatem.pl jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich oraz podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców).

2.Korzystanie z serwisu Rabatem.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. Celem serwisu internetowego z systemem rabatowym Rabatem.pl jest umożliwienie przeglądania oraz korzystania z kuponów rabatowych podmiotów, które postanowiły je zamieścić na tym serwisie. Aby zrealizować kupon rabatowy należy pobrać kod podając swój adres mailowy. Kod zostanie przesłany na podany adres mailowy. Aby zrealizować kupon należy go pobrać z mail’a, wydrukować i okazać przy zakupie. Każdy kupon rabatowy można wykorzystać tylko jeden raz. Kuponów nie można łączyć. 
Kupony nie łączą się z innymi promocjami.

4. Podmioty, które chcą zamieścić kupon rabatowy na Rabatem.pl, muszą uwzględnić zasady uczciwej konkurencji, nie stosować pozornych Kuponów rabatowych oraz kupon rabatowy musi być bardziej atrakcyjny cenowo od innych. W czasie publikacji kuponu rabatowego w serwisie www.rabatem.pl podmiot oferujący kupon rabatowy zobowiązany jest powstrzymać się od oferowania takiej samej promocji lub wyższej na usługę lub towar objęty kuponem rabatowym zarówno we własnym zakresie (w tym na innych stronach www) jak i poprzez inne portale i kanały sprzedażowe. W przypadku umieszczenia takiej promocji, o której mowa powyżej, Rabatem.pl przysługiwać będzie prawo do natychmiastowego usunięcia oferty ze swojego serwisu.

5. Serwis nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez jego użytkowników, a jego rola ogranicza się jedynie do umożliwienia nawiązania kontaktu między kontrahentami. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść ogłoszenia, zawartość linków podanych w treści ogłoszenia, szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji.

6. Każdy Użytkownik korzysta z serwisu na własną odpowiedzialność.

7. Właścicielem i wydawcą grupy Rabatem.pl jest:
E – Creative Marketing Promocja Internet, Mystków 241, 33-334 Kamionka Wielka

8. Odpowiedzialnym za administrację i realizację serwisu na terenie miasta

9. Przeglądanie, korzystanie z kuponów rabatowych zamieszczonych w serwisie internetowym z systemem rabatowych Rabatem.pl nie wymaga rejestracji.

10. Dodawanie kuponów rabatowych do serwisu internetowego z systemem rabatowym Rabatem.pl, jest możliwe po kontakcie i ustaleniu szczegółów z administratorem. Namiary znajdziesz w prawym górnym rogu.

11. Do rejestracji konieczne jest podanie niezbędnych danych teleadresowych oraz identyfikacyjnych (np. NIP, KRS itp.). Podmiot dostarczając administratorowi serwisu Rabatem.pl treści i zdjęcia, które mają być umieszczone w kuponie rabatowym, musi posiadać prawa autorskie do tych materiałów.

12. Podane na etapie rejestracji informacje nie są publikowane w serwisie.

13. Zarejestrowany użytkownik serwisu Rabatem.pl może dodawać określoną w wykupionym przez niego abonamencie ilość kuponów rabatowych. Każdy z kuponów rabatowych jest ograniczony czasowo oraz ograniczony liczbą kodów, jaką mogą otrzymać klienci korzystający z tych kuponów rabatowych.

14. Serwis Rabatem.pl nie odpowiada m.in. za:
- brak proponowanych usług czy towarów
- treści zamieszczonych kuponów rabatowych
- poziom zaproponowanych w nich cen
- skutki i następstwa wykorzystania lub skorzystania z kuponów rabatowych zamieszonych w serwisie.

15. Warunki zamieszczania kuponów rabatowych są określane indywidualnie dla każdego ogłoszenia i należy dokładnie zapoznać się z opisem "Jak skorzystać".

16. Zanim kupon zostanie umieszczony w serwisie przejdzie weryfikację, celem sprawdzenia wiarygodności proponowanej usługi czy towaru. Jeżeli proponowana usługa lub towar okaże się niewiarygodne lub np. droższa niż ceny rynkowe, administrator odmówi zamieszczenia takiego kuponu rabatowego.

17. We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

18. Serwis Rabatem.pl ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Podmiot zarejestrowany powinien systematycznie sprawdzać czy regulamin nie uległ zmianie. Data ostatniej aktualizacji regulaminu jest wyświetlana podczas dodawania ogłoszenia.

19. Serwis Rabatem.pl zastrzega sobie możliwość rozsyłania komunikatów technicznych związanych z jego działaniem na adresy e-mail, które zostały podane do newslettera, a także podane przy pobraniu kuponu. Serwis może wysyłać do swoich użytkowników komercyjne e-maile. Może również wysyłać newsletter z najciekawszymi ofertami zamieszczonymi na Rabatem.pl

20. Serwis Rabatem.pl zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych kuponów rabatowych w innych mediach (np. prasa, radio)